Een moment geduld...

Bestuur

Tennisclub De Mors wordt geleid door een bestuur dat uit 4 personen bestaat. De uitvoerde taken liggen in handen van een zestal commissies. Iedere commissie heeft een aanspreekpunt. Dit aanspreekpunt heeft op regelmatige basis contact met het bestuur.

Momenteel wordt het bestuur gevormd door de volgende personen:
 

Voorzitter:
André Zwoferink
Lentfertsweg 46a
7461 EL  Rijssen
M: 06 39 777 336
E: andrezwoferink@gmail.com
 
 
Penningmeester:
Maarten Boerman
Madeliefje 7
7463 ED  Rijssen
M: 06 21 393 201
E: penningmeestertcdemors@gmail.com
 
 
Secretaris:
Inge Sanderman-Valk
E: secretaris@tcdemors.nl 
 
Algemeen lid:
Herbert Bloemendaal
Stationsdwarsweg 41
7461 AR Rijsen
T: 06 51505896
 
 
  

Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergadert 1x per maand. Mocht je vragen, opmerkingen of advies hebben, dan kun je deze altijd richten aan de secretaris.

Sponsoren