Een moment geduld...

Bestuur

Tennisclub De Mors wordt geleid door een bestuur dat uit 5 personen bestaat. De uitvoerde taken liggen in handen van een zestal commissies. Iedere commissie heeft een aanspreekpunt. Dit aanspreekpunt heeft op regelmatige basis contact met het bestuur.

Momenteel wordt het bestuur gevormd door de volgende personen:
 

Voorzitter:
André Zwoferink
Lentfertsweg 46a
7461 EL  Rijssen
M: 06 39 777 336
E: andrezwoferink@gmail.com
 
 
Penningmeester:
Maarten Boerman
Madeliefje 7
7463 ED  Rijssen
M: 06 21 393 201
E: penningmeestertcdemors@gmail.com
 
 
Secretaris:
Inge Sanderman-Valk
Ypeloweg 5a
7468 RA  Enter
M: 06 18 810 251
E: secretaris@tcdemors.nl
 
 
Algemeen lid:
Brenda Schulenburg
Barmsijs 53
7463 BB  Rijssen
T: 0548 512 768

 
 
Algemeen lid:
Ferdinand Gerritsen Mulkes
Boterbloem 7
7463 EH  Rijssen
M: 06 30 000 707
 
 

Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergadert 1x per maand. Mocht je vragen, opmerkingen of advies hebben, dan kun je deze altijd richten aan de secretaris.

Sponsoren