Een moment geduld...

Privacy policy

Dit is de website van T.C. de Mors.
 
Ons bezoekadres is Opbroekweg 40, 7461 PH Rijssen.
Ons postadres Hagslagen 137a, 7462 KD Rijssen.
Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 40075767.
 
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij: 
  • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
  • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt
Deze informatie wordt gebruikt voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd.
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.
 
Op deze site gebruiken we geen cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).
 
We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.
 
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.
 
Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen per e-mail: websitebeheerder@tcdemors.nl
 
Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van onze vereniging, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.
 
Over communicatie per brief
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.
 
Over communicatie per telefoon
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal onze vereniging alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over zaken omtrent onze vereniging.
 
Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.
 
Onze vereniging kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacy-beleid ». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
 
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.
 
Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.
 
Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met onze vereniging zelf, op het hierboven vermelde adres.

Sponsoren